16-02-2015

Nyt fra formanden om klubbens fremtid

Kommunen frasælger en del af pladsen, der desværre indbefatter vores områder med containere og pavillon. Det er ensbetydende med, at containere og klubhus skal tømmes og flyttes/destrueres.
Vi håber på mange hjælpsomme hænder til at få flyttet vores materiel, når vi går i gang. Tidsfrist i løbet af en måned.

 

Hilsen Lise Møller Harbo

Del siden