Generalforsamling 2018

Ordinær Generalforsamling HKL

Tirsdag d. 27.mar.2018, kl. 18.30

 

Afholdes i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, 2800 Kgs. Lyngby

 

Dagsorden:

A) Valg af dirigent.

B) Valg af 2 stemmeoptæller.

C) Formandens beretning, fremlægges til godkendelse

D) Fremlæggelse af regnskab for 2017 til godkendelse.

E) Fremlæggelse af budget for 2018 til godkendelse

F) Indkomne forslag.

G) Valg

Kasser for 2 år: Helle er villig til genvalg

Bestyrelsesmedlem for 2 år: Jytte genopstiller muligvis

Bestyrelsesmedlem for 2 år: Anna-lise genopstiller ikke

Valg af 2 suppleanter for 1 år

G) Eventuelt.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden

(hundeklubbenlyngby@gmail.com) senest 14 dage før, dvs. senest d. 13.mar.2018.

Vel mødt ☺

Nye hvalpehold

Så er dagene igen ved at blive længere og vi får alle en større lyst til at komme ud med vores hunde.

Vi starter Hvalpehold op igen i starten af marts og træningen vil foregå om søndagen i marts og start april, derefter overgå til tirsdag aften. Hvis du vil med på et af holdene skal du gå ind under kurser hvalpe og løfte skemaet af, sætte det ind på en mail til hkl.hvalpe@gmail.com , udfylde skemaet og sende det. Sidste tilmelding er den 10/2 2019. Holdene vil blive udmeldt den 24/2 2019.

Opstart af rallytræning

Så er dagene igen ved at blive længere og vi får alle en større lyst til at komme ud med vores hunde.

Vi starter Rally træning op igen i starten af marts og træningen vil foregå hver anden lørdag med nogle få undtagelser. Hvis du vil med på et af holdene skal du gå ind under kurser og løfte skemaet af, sætte det ind på en mail til hkl.rally@gmail.com udfylde skemaet og sende det. Sidste tilmelding er den 10/2 2019. Holdene vil blive udmeldt den 24/2 2019.

TILMELDING HVALPE OG RALLY.

Der er ikke flere pladser på Hvalpe 1, Rally Begynder, Rally Øvet 

Få pladser på Hvalpe 2 og Rally Konkurrence.

SOMMERFEST 2018

Invitation til sensommerfest d. 1/9. Invitationen er i pdfen.

Agility

Mandag den 30/7 starter efterårets agilitytræning.

Der er enkelte ledige pladser på hyggeagility-holdet mandage fra 15:45 til 17:00 incl. banebygning, hvis du skulle have lyst til at deltage, kan du skrive til loneweirup@gmail.com

Din hund skal være sund og rask og den skal være fortrolig med alle forhindringstyper.

Nyhed sat på hjemmesiden d. 25/7 2018.

Tilmelding til hvalpemotivation og rally

Så er der åbent for tilmelding til hvalpemotivation og rally.

For hvalpemotivation se her Hvalpe

For rally-træning se her Rally

Nyhed sat på hjemmesiden d. 25/7 2018.

Agility intro hold for børn

Nyt agility intro hold for børn.

Efter sommerpausen starter jeg et nyt agility intro hold op for børn i alderen ca. 8-15 år og deres hunde. Hundene skal være sunde, raske, vaccinerede og forsikrede så hundetrænere også er dækket. Det kræver udvidet forsikring ved nogle forsikringsselskaber. Hundene skal kunne følges med barnet uden snor på, men man må gerne bruge godbidder eller legetøj. 

Træningen kommer til at foregå fredag fra 18.20-19.45 på følgende datoer:

2/8, 10/8, 24/8, 7/9, 14/9, 21/9, 28/9, 5/10.

For tilmelding eller spørgsmål skriv til 

hkl.barn.hund@gmail.com

.Venlig Hilsen


Christina B. Halck

Formandens beretning for 2017

Og formandens beretning fra generalforsamlingen.

2018-03-27 - Referat Generalforsamling

Så er der referat fra generalforsamlingen.

Indkaldelse til generalforsamling

Der er ordinær generalforsamling tirsdag d. 27.mar.2018, kl. 18.30.

Se mere ved at følge dette link Generalforsamling

Hvis du har forslag til klubben skal de sendes til formanden på

hundeklubbenlyngby@gmail.com senest 14 dage før, dvs. senest d. 13.mar.2018.

Agility intro

Der er nu åbent for agility introkursus for nye hundeejere og deres hunde. 

Føreren skal være mindst 15 år, og hunden skal være mindst 12 måneder, sund og rask.
Hunden skal kunne arbejde uden snor, så det vil være en fordel, hvis den har gennemgået et
lydigheds- eller rallykursus inden.

Se mere på følgende link Agility

Venlig hilsen 
Agilityinstruktørerne

Gåtur, marts 2018

Så er der invitation til en gåtur d. 18. marts.

Opstart af hold - Rally

Så er dagene igen ved at blive længere og vi får alle en større lyst til at komme ud med vores hunde.
Vi starter Rally træning op igen i starten af marts og træningen vil foregå hver anden lørdag med nogle få undtagelser. Hvis du vil med på et af holdene skal du gå ind på vores hjemmeside 
http://www.hundeklubben-lyngby.dk/414325463 og løfte skemaet af sætte det ind på en mail til hkl.rally@gmail.com udfylde skemaet og sende det. Sidste tilmelding er den 18/2 2018. Holdene vil blive udmeldt den 24/2 2018.

Hilsen Robin, Jytte og Erik

Opstart af hold - hvalpe

Så er dagene igen ved at blive længere og vi får alle en større lyst til at komme ud med vores hunde.
Vi starter Hvalpehold op igen i starten af marts og træningen vil foregå hver anden Søndag i marts og derefter overgå til tirsdag aften. Hvis du vil med på et af holdene skal du gå ind på vores hjemmeside http://www.hundeklubben-lyngby.dk/414574871 
og løfte skemaet af, sætte det ind på en mail til hkl.hvalpe@gmail.com , udfylde skemaet og sende det. Sidste tilmelding er den 18/2 2018. Holdene vil blive udmeldt den 24/2 2018.

Hilsen Robin, Jytte og Erik

Barn/hund agility

Så er der åbent for tilmelding til barn/hund-agility. Der er træning følgende dage:

Fredage 25/8, 1/9, 8/9, 29/9 kl 17-18.30

Søndage 8/10, 15/10, 22/10, 29/10 00 kl 12.30-14.00

Pris 650,- plus medlemskab for 2017 (150,-)

Holdet er primært for hunde der har kendskab til Agility og børn i alderen 8-16 år. Hvis i har spørgsmål eller ønsker at tilmelde holdet så skriv til hkl.barn.hund@gmail.com.

Holdet bliver kun oprettet ved min 3 deltagere, sidste tilmelding d 20/8.

Fællestræning ved FAK

Hej!

Vi var 10-12 stykker fra Hundeklubben Lyngby som var på venskabs besøg hos FAK ( Frederiksværk Agility Klub) som havde arrangeret Agility bane som vi alle kunne være med på, samt Rally baner.

Nogle af Rallybanerne var med specielle udfordringer som normalt ikke findes på Rally baner, men dette var bare med til at gøre det ekstra sjovt at være med.

Som altid var der masser af kaffe og dejlige kager, som vi nød i deres dejlige klubhus, inden vi igen gik ud på banerne.

Desværre var det hovedsageligt medlemmer fra Lone’s og mine hold samt dem vi havde inviteret, og ikke nogle fra vores andre hold fra Hundeklubben Lyngby, der deltog.

Tak til alle dem der fik det til at blive en rigtig hyggelig aften.

Hilsen

Annalise

Hvalpe og rally kurser

Så er der tilmelding til denne sensommers hvalpe og rallyhold.

Sidste frist er d. 19/8.

Til alle medlemmer af HKL

FAK, Frederiksværk Agility Klub har  inviteret os til en sjov- og hyggeaften mandag den 7. august kl. 17:30. Der vil bl. a. være lidt agility og rally for alle og så lidt sjov. Der vil blive serveret kaffe og kage, og hvis der er nogen, der har lyst til at bage, er det meget velkomment. Har du bare lyst til at komme og hygge er det velkomment.

Vi synes, det er en god måde at komme i gang på efter sommerens pause, så vi håber at se så mange af jer som muligt

Tilbagemelding til Lone på hkl.lwe@gmail.com senest torsdag den 3. august.

Adressen er Strøbjergvej 33, 3600 Frederikssund (ca. ½ times kørsel fra vores egen plads) 

Hilsen

Lone

Dagsorden

Så er dagsordenen klar til generalforsamlingen d. 28 marts 2017.

Påmindelse -generalforsamling

Husk at for at kunne stemme til generalforsamlingen d. 28. marts 2017 skal der betales medlemskontigent på 150 kr.

Agility – introkursus

Der er stadig ledige pladser på agility-introkursus, se nærmere på vores hjemmeside

Sidste tilmelding er udskudt til lørdag den 25. marts.

Se mere på http://www.hundeklubben-lyngby.dk/414325432

Nye hvalpe hold

Så starter vi Hvalpe-kurser op igen. Ønsker du en plads på et af holdene, skal du kopiere skemaet fra ”Hvalpe”  husk at skrive hvilket hold du vil på og sende det til hkl.hvalpe@gmail.com

Pladser tildeles efter først til mølle-princippet

Der vil starte følgende hold:

Hvalpe 1, 8 uger til 6 mdr.

Hvalpe 2, 6 mdr. til 14 mdr.

Træningen vil foregå tirsdag aften og vi starter 4. april, vi træner 8 gange og altid om tirsdagen, dog kun hveranden gang på skift, fra 19 - 20

 

Hvalpe 1, første gang 4/4   kl. 19.00 – 20.00

Hvalpe 2, første gang 11/4 kl. 19.00 – 20.00

Pris 800,- kr

Nyt rally hold

Så starter vi Rallykurser op igen. Ønsker du en plads på et af holdene, skal du kopiere skemaet fra ”kurser/Rally”  husk at skrive hvilket hold du vil på og sende det til hkl.rally@gmail.com

Pladser tildeles efter først til mølle-princippet

Der vil starte følgende hold:

Rally-Begynder

Rally- Øvet

Rally-Konkurrence

 

Træningen vil foregå om lørdagen og vi starter 1. april, vi træner 8 gange og altid om lørdagen, dog kun hveranden gang på skift.

Begynder starter lørdag den 1/4 2017 kl. 9.30 – 11.00

Konkurrence starter lørdag den 1/4 2017 kl. 12.00 – 13.30

Øvet 1. starter lørdag den 8/4 2017 kl. 9.30 – 11.00

Øvet 2. starter lørdag den 8/4 2017 kl. 12.00 – 13.30

Øvet 1. fyldes først op.

Pris 800,- kr. 

Nyt agility introkursus for 2017

Vi har åbnet for tilmeldingen til et nyt introkursus i agility.

Se mere under Agility.

Generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling d. 28. marts 2017. Det foregår Fuglevad Mølle kl 19.00.

Der henvises til Vedtægter mht. indkomne forslag.

§8 GENERALFORSAMLING

Stk. 3 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel og afholdes i marts. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

Nyt fra bestyrelsen - d. 25/12-2016

Hundeklubben Lyngby Ønsker alle vores medlemmer og deres familie en Glædelig Jul samt et Godt Nytår.

Vi har haft lige før Jul være til møde med kommunen omkring træningsareal i Lyngby Idræts by.

Mødet virkede lovende og vi håber på at vi fremadrettet har et sted, hvor vi kan arbejde med vores hunde. Nærmere følger.

Lørdag d. 7/1-2017 kl. 11 er der atter arbejdsdag i klubben. Vi fik næsten tømt hallerne i forbindelse med juelafslutningen. (Tak til alle for den ekstra indsats). Det er ikke voldsomt meget der mangler. Et par borde fra dobbelt hallen og så den lille hal.

Ser frem til et nyt år hvor vi forhåbentlig kan arbejde fremad i stedet for bagud.

Endnu engang Glædelig Jul og Godt Nytår

Julehygge 2016

Sæt kryds i kalenderen. HKL holder juleafslutning d. 10/12-2016.
Se mere i pdf filen til venstre.
Venlig hilsen aktivitetsudvalget

HKL havde en god dag til fællestræning med FAK 11-10-16

Hej Alle FAK’er!

Et forsinket TAK for en rigtig hyggelig dag d. 25.Sep.2016, hvor Hundeklubben Lyngby var på besøg til noget fællestræning i Agility og Rally.

Dejlige baner både til Rally og Agility.

Som sædvanlig var der MASSER af kage og sandwich, som alle tog godt for sig af. UHM-UHM.

Håber at vi kan fortsætte med disse hyggelige sammenkomster i fremtiden, selv om Hundeklubben Lyngby’s midlertidige fremtid ikke lover alt for godt.

Vi har stadig ikke nogen løsning ang. vores træningsplads, men vi håber snart der kommer et brugbart udspil fra kommunen, så vi kan gengælde invitationen.

Hilsen fra HKL’erne

Knus

Annalise

Uofficiel prøve i duftprøve

Hundeklubben Lyngby og Lorup Hundecenter inviterer nu en uofficiel prøve i duftprøve . Se mere under Duftprøve.

Agility og rally træningsdag hos FAK

Kære alle

Vores venskabsklub FAK (Frederiksværk Agility Klub) har igen inviteret til en hyggelig træningsdag for både agility og rally.

Det bliver søndag den 25. september, kl. 11 på FAK,s adresse:

Strøbjergvej 33, 3600 Frederikssund.

Kom og vær med til en hyggelig dag sammen med jeres hunde og træne i andre omgivelser uden konkurrence. Alle HKL’S medlemmer kan være med. Der vil både blive bygget baner for begynder  og baner for øvede i både agility og rally.

Der bliver også tid til det sociale og lidt hygge, så der bliver budt på kaffe og te, og hvis der er nogen, der har lyst, så er det meget velkomment med hjemmebagt kage.

Tilmelding skal ske senest lørdag den 17. september, så vi kan nå at give besked til FAK om, hvor mange vi kommer. Tilmelding sendes til Lone Weirup på mail: hkl.lwe@gmail.com, husk at skrive, hvad du vil deltage i og om, du vil bage en kage.

Vi håber at se rigtig mange af jer.

Hilsen Annalise og Lone

Nye kurser i HKL

Så er der kommet en masse nye kurser med Mugge Pinner.

Nyt fortsætter trick kursus

Der starter et nyt fortsætter trick kursus onsdag d. 17.8 kl. 18.30 og så hver anden onsdag aften (ulige uger). Der er plads til 8 deltagere. Først til mølle tilmelding.

Se mere her: Tricks

Dogdancing

Let øvet dogdancing kurset starter igen onsdag d. 10.8 kl. 18.30 og så hver anden onsdag aften (lige uger)

Der er kun i begrænset omfang plads til flere deltagere.

Se mere her: Dogdancing

RAT

Rally-Agiliy-Trick mix kurset starter igen onsdag d. 10.8 kl. 9.00 og træner så hver onsdag formiddag til starten af november. Der er kun i begrænset omfang plads til flere deltagere

 Se mere her: RAT

AG Foundation:

AG foundation starter igen torsdag d. 4.8 kl. 18.00 og så hver anden torsdag i lige uger. Et lukket fortsætter kursus.

Se mere her: Agility foundation

Krops træning

Der starter først nye krops træning kursus i januar-februar 2017 (og kun under forudsætning af at HKL stadig har vores hal).

Se mere her: Krop og selvkontrol

Nyt kursus barn + hund agility intro

Tirsdag 17 - 18.30 starter et nyt hold i agility intro for børn/unge.

Der er følgende krav: 
1) Deltageren skal have kontrol over sin hund (også uden snor)
2) Hunden skal være i passende fysisk form til at dyrke agility
3) Hunden skal være mindst 12 måneder.

Tilmelding og spørgsmål til instruktør Christina Bendtsen Halck på hkl.barn.hund@gmail.com

 

Rally træning

Så er vi klar til at starte rallyhold op igen, vi forventer at starte i september md. og håber at kunne starte begynder, øvet og konkurrencehold. Er du interesseret så tilmeld dig påhkl.rally@gmail.com, tilmeldingsskema forefindes under rally. Da der er begrænsede pladser vil pladserne blive besat efter først til mølle-princippet. Træningen vil foregå fra lørdag formiddag.

Se mere her: Rally

Nyt kursus for unghunde

Så er der nyt lydighedskursus med Susanne Møller for unghunde.

Se mere på Lydighed -unghunde.

Arbejdsdag

Hundeklubben Lyngby holder arbejdsdag! Det sker d. 18. juni fra 9-13. Kom frisk. Hvalpegården skal udvides. Hegn og pæle vil være købt og medbragt.

Mvh bestyrelsen og instruktører

Nye kurser

Mugge Pinner er klar med flere nye kurser.

Der er tale om et begynder trick kursus Tricks

Et agility foundation kursus der bruger metoder fra H360 af Susan Garrett Agility foundation

Et mix hold med elementer fra agility, lydighed og rally RAT

Der er desværre dårligt nyt for tilhængere af et kropskontrolkursus, se mere under  Krop og selvkontrol.

Nyt kursus

Så er Susanne Møller klar med et kursus.

Hun skriver: 
HKL tilbyder som noget nyt et lydigheds kursus for unghunde i foråret 2016.

Se mere under Lydighed -unghunde.

Nyt kursus

Så er Mugge Pinner klar med et nyt kursus i kropskontrol. Det starter allerede d. 12/1 så skynd jer at tilmelde jer.

Se mere under kursus fanen.

5/12-15

Arbejdsdagen

Så blev der ryddet op på pladsen. Tusind tak til tordenskjolds soldater der altid møder op. Uden jer ville vi ikke have en plads som så mange hunde og mennesker har glæde af.
Var lige så dum at jeg ikke fik taget et billede.
Fortsat god weekend til jer alle og tak for hjælpen.

Lise

Arbejdsdag:

30/11-15

Lørdag d. 5/12 er der atter arbejdsdag i klubben. Vi starter kl. 10.

De gamle redskaber skal over i garagen og spring m.m fra den nye bane skal placeres i hjemkøbt trailer.

Der vil være en ekstra trailer til at køre de gamle redskaber over i hallen.

Håber at se mange af jer på lørdag.

Hilsen Lise

Vores plads og telte har ikke klaret snevejret særlig godt.

Vores plads og telte har ikke klaret snevejret særlig godt.

Juleafslutning_2 2015 d. 14/11 2015

Så er der kommet invitation til julefest i hundeklubben.

Nyt fra formanden - d. 9/11 2015

Nyt fra formanden

Vi har fået besked fra kommunen om at de starter bebyggelsen af pladsen i

slutningen af 2016.

Til foråret starter arkæologerne udgravninger på pladsen. Vi kan formentlig ikke

være på pladsen mens det står på.

Vi vil forsøge at få nogle ”satellit” pladser andre steder i kommunen så vi fortsat kan

opretholde noget af vores træning.

Vores ansøgning om at få træningsareal ved tronen skal nu til politisk behandling.

Vi prøver at få planlagt en event hvor nogle hunde og førere fra klubben laver en lille

opvisning foran rådhuset så folk og politikere kan se hvem Hundeklubben Lyngby er.

Håber selvfølgelig at rigtig mange af jer møder op for at vise at I støtter klubben.

Vi vil invitere lokalaviser og TV2 lorry og håber de vil finde vores situation interessant.

Nærmere følger.

Venlig Hilsen Lise

Arbejdsweekend

Hundeklubben Lyngby afholder arbejdsweekend d. 7. november. Start kl 10.30! . Alt fra midten af den store hal skal over til siden eller over i den store stald. Håber at nogen kan give en hånd med.

Juleafslutning_2 2015

Så er der tilmelding til juleafslutningen 2015. Datoen er d. 12/12 2015.

Efterspil efter møde med kommunen

"Vi afventer stadig afklaring fra kommunen vedr. Fremtidig placering af vores træningsarealer."

 

Mvh HKLs bestyrelse

 

Klubmesterskab

Alt info omkring klubmesterskabet 2015 er samlet i tabben Klubmesterskab 2015.

Opdatering (25. september)

Nu er der også billeder fra klubmesterskaber og resultater fra Rallly

Nyt hold; Barn Hund Lydighed

Der er åbnet for tilmelding til både barn + hund lydighed og agility. Se mere under hold - barn + hund.

Vel mødt 
Christina

Klubmesterskab d. 13/9

KLUBMESTERSKAB – Søndag den 13. september

 

Agility  -  Heelwork To Music (HTM)  - Rally

 

Agility starter kl. 10:00 med indskrivning kl. 09:30

 

Starttidspunkt for HTM og Rally kommer senere, når vi ved,

Hvor mange, der deltager.

 

Hver hund må kun deltage i 2 discipliner,

AG og SP bliver regnet for 1 disciplin

 

Tilmeldingsfrist senest fredag den 4. september.

 

For at stævnet kan køre så godt som muligt, forventes det, at alle

hjælper til, hvor der er behov for det.

 

For at gøre præmieuddelingen lidt festlig, vil der vil være fælles

præmieuddeling, når alle discipliner er færdige, nærmere tidspunkt kommer.

 

Endelig tidsplan kommer, når alle har meldt til, så vi ved, hvor mange

starter, der er.

 

Der vil være mulighed for at købe, vand, øl, kaffe og te + lidt at spise.

 

 

 

AGILITY OG SPRING:

 

Du kan melde til i begge dele, men også vælge den ene del, enten Ag eller SP

 

 

Begyndere: for hunde, der har gennemført intro eller tilsvarende i år

(det bliver uden vippe, pose, slalom, og hjul)

 

Let øvet: for hunde, der har trænet 1 år

 

Øvet: for hunde, der har trænet mere end 1 år

 

Alle seniorhunde (hunde over 7 år) starter i øvet klasse på nedsat højde

 

 

Tilmelding til: christina.halck@gmail.com,  eller til din træner

med navn fører/hund

 

 

 

RALLY:

 

Klasser til Rally: der vil være fra begynder til champion

 

Tilmelding til: erik.martinussen@jubii.dk med navn fører/hund samt ønske om klasse.

 

 

DOGDANCING:

 

FS1/HTM1

 

Tilmelding til: mugge.pinner@adslhome.dk

 

Nyt hold; Barn Hund Agility

Tilmelding til barn hund agility er nu åbnet. 

Opstart forventes i slutnigen af september. Træning foregår søndag fra kl. 13.00 -14.30

Vel mødt
Instruktør Christina Bendtsen Halck

PS: Mere info under hold beskrivelse er på vej.

Klubmesterskab d. 13/9

Husk at der er klubmesterskab d. 13/9 i, agility,Rally og Dogdancing.

Reserver datoen og nærmere information vil komme senere.

Fyldte hold

Vi må desværre meddele, at der ikke længere er plads på vores rally og hvalpehold.

Med venlig hilsen

Erik Martinussen

Ledige pladser på agilityholdet onsdage kl. 13:30

Der er et par pladser ledige på hyggeagility-holdet onsdage kl. 13:30

Hvis du har lyst til at have det sjovt med din hund, er dette hold for hund/fører, der har gennemført et intro- eller begynderhold, som vi kan arbejde videre på.

Kontakt:

Lone Weirup på hkl.lwe@gmail.com

 

Kursus - Trick

Så er der åbnet for tilmelding til trick-kursus i efteråret.

Hilsen

Mugge

Nye hold - hvalpe og Rally

Vi har nu åbnet for tilmeldinger til hvalpehold 1 + 2, samt Rally begynder og øvede.

Se hvordan på de respektive sider.

Hilsen

Jytte, Rikke og Erik

Sommerfest

Stor tak til aktivitetsudvalget for en dejlig og veltilrettelagt sommerfest, hvor alle hyggede sig.

 

Hilsen Lone

Nyt hold : Agility 2

Start  Tirsdag d. 07.juli kl . 17:00 – 18:30

Instrktør: Margit Jessen  , ( hkl.mlj@gmail.com )

Krav:  

  • fører mobil ( der skal flyttes forhindringer ud/ ind ).

  • Hunden skal være fyldt 1 år

  • Bestået agility begynder – alle forhindringer skal kunnes

  • Bestået LP 1 eller Rally begynder

  • Hjemmearbejde skal forventes .

Holdet er for førere som ønsker at blive bedre til at handle deres hunde. Der arbejdes bla. på Tryghed – Sikkerhed – Samarbejde ( handling) – indkald – fremad sendelse mm. Der trænes moduler/ mindre baner,så der er tid til at gå i dybden.  Der arbejdes koncentreret med jer og jeres hunde, så ca ½-vejs i lektionen holdes en kort pause, så alle lige kan puste ud og   koncentrationen kan bevares hele lektionen. Ca hver 10 x vil der løbes på hel bane .

Holdet har max 8 deltagere  og en fører kan max have 1 hund på holdet.

 

Sommerfest - 4.juli

 

Vi starter kl 16.00 med en gåtur med hundene og lidt konkurrence.

Bagefter er grillen tændt.

Der vil være mulighed for at købe vand, vin og øl i klubben.

Så giver vi kaffe – og hjemmebagt kage, hvis der er nogen der medbringer.

Pris for en hyggelig fest i klubben: kr 60.

Tilmelding på facebookgruppen eller til helle@vedstesen.dk  senest onsdag 24/6.

Rally træning

Så er holdene til sommerens rally-hold sat. Vi åbner for tilmeldinger igen til august og forventer at starte nye hold op medio august.Alle kursister skulle gerne have fået besked om trænings-tider.

Vi glæder os til at se jer.

Til alle medlemmer og tilhængere af HKL

Som du nok har lagt mærke til, så er der sket en masse ændringer på vore træningsplads. Kommunen er i 
gang med at lave P‐pladser til Frilandsmuseet, og i den forbindelse har vores 2 containere måtte lade livet. 
Vi skal derfor have anskaffet 2 nye til alle vores redskaber, hvorfor vi skal have søgt forskellige fonde for 
økonomisk hjælp til dette, så er du god men en pen og har du lyst til at hjælpe, så kontakt Mugge 
(mugge.pinner@adslhome.dk) for at få forslag til hvilke fonde der er at søge. Hvis du allerede kendskab til 
en mulig container, så kontakt Christina (christina.halck@gmail.com). 

Da vi desværre ikke kan blive på vores nuværende plads, skal vi have fundet en ny plads. Så hvis du bor i
omegnen af Lyngby-Tårbæk kommune  så hold øjnene åbne for en evt. ny plads.

Størrelsen på en ny plads skal som minimum  være af samme størrelse  som vores  nuværende plads og hav evt. mulighederne for vand, strøm og hegn i tankerne.

Send dit forslag (enten med en adresse eller en markering på et kort) til Christina (christina.halck@gmail.com), så vil vi kigge nærmere på det. ALLE forslag modtages -

Vi håber at så mange af vores medlemmer som muligt har lyst til at hjælpe, da det gælder vores klubs 
fremtid

27-April-2015

Der er nu åbnet for tilmelding til rally begynder og rally øvet. Det forventes at holdene starter i ultimo maj.

Del siden