16-04-2015

Generalforsamling d. 23/3-15

Formandens beretning for 2014

2014 startede med at vores plads blev sat til salg via Freja. Vi fik af Freja lov til fortsat at kunne benytte vores plads.

Vi fik lov at leje den ene hal og dette har været ensbetydende med at vi har haft mulighed at træne indendørs i vinterhalvåret med nogle nye discipliner.

Dogdancing holdet har også i 2014 lavet opvisninger forskellige steder.  På plejehjem i foråret, juleopvisning i dec. med både individuelle og fælles dans hvor hele holdet dansede sammen. Desuden opvisning ved Kulturnatten i Birkerød. Næsten alle fra dogdancing og øvet trick kurset har prøvet kræfter med og flot bestået de nye Færdighedsprøver (trick prøver) som DKK indførte i 2014. En (Jytte V) har endda bestået alle prøverne og Buddy har føjet endnu en titel til sin stambog nemlig HTMFx (Færdighedsprøve ekstra). En titel kun få hunde i DK har.

Stor Tak til Mugge og Sessa.

Hvalpeholdene:

2014 var endnu et år, hvor der var stor tilslutning til vores hvalpehold. Både HV1 og HV2 blev afholdt 3 gange i 2014, og alle pladser var optaget.

Jytte, Rikke og Erik fik rigtig god hjælp af Philip med at få holdene til at køre, og vores kursister udtrykte stor glæde over vores træningsmetoder og over vores tilgang til hvalpene.

Rally-holdene:

Rally-konkurrenceholdet kørte rigtig godt, med meget engagerede og dygtige kursister sammen med deres glade og dygtige hunde. Endnu engang fik vores kursister fine placeringer, når de gik til prøver. Vi har nu nået det maksimale antal kursister på holdet.

På rally-begynder, øvet og videregående holdene var der stor interesse og tilslutning, og vi måtte desværre endnu en gang afvise en del tilmeldinger.

I 2014 var vi næsten alle til Rallyprøve på stadion i Lyngby, vi havde en fantastisk dejlig og hyggelig dag. Vi håber og forventer også at mange møder op igen på stadion til en ny prøve den 27. juni 2015.

Stor tak til Jytte, Erik, Rikke og Philip.

Agility holdene:

Der er stadig stor efterspørgsel på agility holdende og vi er desværre nødt til at afvise rigtig mange.

Stor tak til Annalise, Lone, Margit og Johnny.

Lone R. genopstiller desværre ikke til bestyrelsen. Stor tak til Lone for hendes indsats for klubben.

Pia vore mangeårige webmaster og grundlægger af facebook gruppen har valgt at trække sig som webmaster. Stor tak til Pia for det store arbejde du har gjort for klubben i de forgangne år.

Niels B.H. overtager funktionen som webmaster for hjemmesiden og facebook gruppen. Velkommen til Niels.

En ny webmaster er ensbetydende med at vi skal have hjemmesiden lagt over i et nyt program. Det vil medføre at hjemmesiden ikke er helt ”driftsikker” i en periode men vi skal nok opdatere jer via facebook og mails.

Stor tak til Aktivitetsudvalget og det arbejde I har lagt for dagen. Det har gjort det meget nemmere at kunne få tingene til at fungere.  Stor tak til Ane, Helle og Liselotte.

Anne og Niels har fortsat haft opgaven med at sørge for at vi har en flot og velpasset græsplæne samt sørget for at der altid er fyldt op med pap service, toiletpapir m.m. Stor tak for indsatsen.

Som I alle ved overtager kommunen pladsen og hallerne pr. 1/5. En del af pladsen bliver frasolgt til Frilandsmuseet som skal have flere parkeringspladser.

På sigt vil kommune etablere maskinpark på vores nuværende træningsareal.

Da kommunen påtænker at bebygge området skal der laves en arkæologisk undersøgelse på pladsen. Vi vil kunne benytte pladsen (afbrudt af ca. 2 uger hvor der laves arkæologiske undersøgelser forhåbentlig i juli) indtil kommunen starter med at opføre maskinstationen. Dette kommer til at tage nogle år da der på nuværende tidspunkt ikke er lavet lokal plan for området.

Vi har haft og har et rigtig fint samarbejde med kommunen. Kommunen virker oprigtig opsat på at hjælpe os godt på vej.

Vi har søgt om et træningsareal ovre ved tronen. Det vil blive forelagt kulturudvalget på mandag.

Men indtil videre har vi nu pr. 1/5 brugsret til pladsen, dobbelt hallen og enkelt hallen da vi er en folkeoplysende forening.

Da det er ufravigeligt at vi skal væk fra pladsen har vi i bestyrelsen derfor foreslået nogle prisstigninger som er til afstemning i dag. Vi må forvente at fremtiden bliver meget omkostningsfuld. Håber at  i alle bakker op om dette.

Vi regner med at der kommer en del arbejdsdage på sigt. Hvis fremmødet bliver lige så fint som da vi tømte containerne, skal det nok gå. Inden 1. maj skal vi når vores fliser bliver gravet op, have dem transporteret over til hallerne.

Stor tak for jeres hjælp og indsats på vores arbejdsdag.

Også stor tak til Thomas, min bedre halvdel, der har hjulpet med rigtig mange ting som har støttet mig i mit arbejde for klubben.

Lise Harbo

Formand Hundeklubben Lyngby

 

Del siden